26 jan Motivált tanulás e-learning környezetben

Régóta érlelődött már, hogy a múlt ősszel írt “iskolai beadandó” nagyobb nyilvánosságot kapjon, de valahogy mindig elmaradt. Most viszont, hogy túl vagyunk egy konferencián és hamarosan az első hazai konnektivista tanfolyam is elindul, azt hiszem mindenképpen publicitást kell, hogy kapjon.

Arról, hogy pontosan milyen gondolatmenet vezetett a körülbelül 20 oldal (legalábbis a Google Docs nyomtatási nézete szerint) megírásához, beszéljen itt inkább a dokumentum bevezető szövege:

“Véleményem szerint a tanár szerepe az elmúlt időszakban a tanulási-tanítási folyamat során gyökeresen megváltozott. Az elmúlt pár évben kezdett megfogalmazódni bennem, hogy a hagyományos irányító szerepből a tanárnak menedzserré kell válnia: tudásmenedzserré. Mivel a főiskola óta e-learning képzésekkel foglalkozom, mind a web2 és az ahhoz kapcsolódó e-learning 2.0-ás gondolatok megmozgatták a fantáziámat, és módszertanilag próbálom beépíteni ezeket a képzési folyamatokba. Így került szemem elé a konnektivizmus gondolatvilága. Aztán idén, a 2009-es év elején kezembe került Carl Rogers neves amerikai pszichológus A tanulás szabadsága című könyve, és bár nem értettem minden részletében egyet az abban foglaltakkal, de rengeteg olyan következtetést találtam benne, amely a konnektivista szemlélettel hasonlatos és bennem is megfogalmazódott, amikor a menedzselő tanár gondolatkörrel foglalkoztam. Ugyanakkor az is érdekel, miképpen lehet ezt átültetni e-learning környezetbe. Az alábbiakban azt próbálom majd bemutatni, hogy ezek a gondolatok mennyire életszerűek és összeegyeztethetőek, illetve arra keresem a választ, hogy ténylegesen van-e módja annak, hogy a tanári szerepváltoztatással eredményes képzést lehet végrehajtani elektronikus képzési környezetben.”

A tanulmány a tudástárából is elérhető. A Dokumentum kérő űrlap kitöltésével pedig más dolgozatokkal együtt ingyenesen megrendelhető.